PRAKTISK INFO

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Du må starte på køreskolen 3 måneder før du fylder 17 år.

Køreskolen skal sikre sig, at førstehjælps beviset ikke er ældre end 1 år gammelt. Det skal være trafikrelateret, og dette skal fremgå af kursusbeviset. Alternativt skal det være det godkendte 12 timers kursus.

Du må gå op til teoriprøve tidligst en måned før du fylder 17 år. Det vil din kørelærer normalt holde øje med.

Når du har bestået teoriprøven, må der højest gå et år inden du går til køreprøve.

Du må tidligst gå til køreprøve den dag du fylder 17 år.

Når din ”ansøgning om kørekort” afleveres til godkendelse hos Borgerservice skal lægeattesten samtidig afleveres, og da må den ikke være ældre end 3 måneder.

Du må være fraværende én teoriaften, dog skal du læse på lektien hjemme.

Du skal medbringe din lektionsplan, din “ansøgning om kørekort”, legitimation (som normalt vil være et gyldigt pas) og underskrive samtykkeerklæring (hvis du var under 18 år ved teoristart)

Du skal medbringe din lektionsplan, din “ansøgning om kørekort”, legitimation (som normalt vil være et gyldigt pas) og underskrive samtykkeerklæring (hvis du var under 18 år ved teoristart)

Når du tilmelder dig en køreskole, bør du sikre dig at vedkommende er medlem af en kørelærer forening. Så er du sikret gennem en garantifond og du kan benytte dig af et klagenævn. Der findes flere tilfælde, hvor en kørelærer af klagenævnet er blevet dømt til at betale erstatning til en elev for manglende undervisning. Enkelte gange, når eleven ikke har kunnet få sine penge, har garantifonden været inde og dække.

ABC Trafik Køreskole er medlem af Kørelærerforeningen.

Hvis du undervejs fortryder dit valg af køreskole, har du altid lov til at vælge en anden køreskole. Vi har ingen interesse i at fastholde utilfredse kunder. Hvis du har valgt et lovpakketilbud, hvor du normalt får en meget stor besparelse, falder dette tilbud væk, da tilbuddet kun gælder ved køb af en hel lovpakke. Du kan med stor sandsynlighed få det indbetalte beløb retur, minus det du har brugt i form af teori, bane og kørelektioner i forhold til prislistens normalpriser. Du har derved kun betalt for det du har brugt, på samme måde som på de køreskoler, der ikke har lovpakketilbud.

Betjeningsudstyr:
– Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og –vasker, horn, lygter, blæser og el-bagrude.
– Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys, blinklygter og havariblink.
– Pedal til kobling, speeder og bremse.
– Gearstang og herunder gearenes placering samt parkeringsbremse (håndbremse) og rat.
– Sikkerhedsseles fastgørelsespunkter og lås
– Nakkestøtter

Instrumenter og kontrollys:

– Speedometer og temperaturmåler.
– Kontrol for olietryk, elektrisk strøm, dørlukning, lys i lygter, herunder blinklys, parkeringsbremselys, ABS-
bremser, og eventuelt kontrollys for airbags samt fejl i bremsesystemet.

Bremser:
– Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund (1⁄2 ned), når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i
øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
– Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
– Bremsevæskestanden skal være mellem min.- og max.-mærket.
– Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens
pedalen holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.

Styreapparat:
– Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets
bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).
– Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at
væskestanden er mellem min.- og max.-mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.
– Nyere biler kan have elektronisk servostyring. (derfor ingen væske!)

Dæk og støddæmpere:
– Dæk skal have mindst 1,6 mm. dybde i hovedmønsteret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikator.
– Dæk skal være samme type (sommer/vinter, diagonal/radial, osv.)
– Der skal være rigtig mængde luft i dækkene og hjul og fælge skal være ubeskadiget.
– Dæk skal sættes på ifht. rotationsretning (ved pil)
– Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig
påvirkning (skub) af støddæmperne.

Motor og udstødningssystem mv.:
– Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
– Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
– Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
– Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens min.- og max.-mærker eller efter
instruktionsbogens anvisninger.
– Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Lygter, reflekser og horn:
– Alle lygter og reflekser skal være hele og rene og alle lygter skal kunne lyse.
– Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm. pr. meter).
– Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys en baglygterne (3-4 gange kraftigere).
– Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys og min. 300 m. væk.
– Havariblinket skal kunne tænde alle 6 blinklygter samtidig.
– Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse bagerste nummerplade så den kan læses 20 m. væk.
– Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
– Hornet skal have en klar og konstant tone. (ingen melodier)

Særligt udstyr:
– Sprinklervæske skal være påfylde i tilstrækkelig mængde (evt. kontrollampe)

Lovbestemmelser
En standsning
er en frivillig hensætning af bilen i mindre end 3 minutter med eller uden
fører.
Af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods må dog vare længere.

En parkering

er enhver hensætning af bilen i 3 minutter eller mere, bortset fra af- eller
påstigning samt af- eller pålæsning af gods.
Standsning og parkering må ikke foretages til fare eller ulempe for
færdslen.
Ved standsning eller parkering skal bilen, hvis det er muligt, stilles helt
uden for kørebanen.
Standsning og parkering skal foretages i højre side af vejen, bortset fra på
mindre befærdede veje og på veje med ensrettet færdsel.
Ved parkering på parkeringspladser uden for byen i umiddelbar tilslutning
til vejen skal du så vidt muligt bruge parkeringspladsen i højre side af
vejen.
Ved standsning eller parkering på eller nærmere end 2 meter fra spor
(jernbane) i vejen, på en havneplads eller lignende, må du ikke gå længere
væk fra bilen, end at du straks kan flytte bilen for toget.
Bil uden påhængskøretøj, som i lygtetændingstiden er parkeret langs
vejkanten i byen, behøver kun at have parkeringslyset og baglyset mod
vejens midte tændt.
Når du åbner bildøren, må du ikke være til fare eller unødig ulempe for
andre.

Standsning og parkering forbudt

1. På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter foran feltet.
2. Nærmere end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse ved vejkryds.
3. Ved udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 meter før udkørslen.

4. Ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem bil og spærrelinje
er mindre end 3 meter.
5. i Vejkryds eller nærmere end 10 meter fra kanten på den
tværgående kørebane eller cykelsti.
6. Ved busstoppested og ikke nærmere end 12 meter på hver side af
tavlen. Er der gul kantstensafmærkning, gælder forbudte dog hele
den afmærkede strækning.
7. På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel
8. på eller i nærheden af bakketop.
9. I eller ved et uoverskueligt vejsving.
10. På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel.
11. Så bilen dækker færdselstavler eller signaler.
12. I krybespor.
13. På afmærket plads for hyrevogne (taxi).
14. På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller
lignende.
15. Det er tilladt at standse med en del af køretøjet på fortovet, hvis
det kan ske uden ulempe for de gående, og det ikke er forbudt i
den lokal vedtægt. DET ER FORBUDT I KØGE!
16. Ud for en hel gul kantlinje.

Parkering forbudt (standsning tilladt)
1. Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel (begge sider)
2. Ud for ind- og udkørsler til ejendomme eller så tæt på, at det er
vanskeligt at køre ind eller ud.
3. På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område.
4. Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, bortset fra
tohjulede. (holde i 2. position).
5. Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller
det ikke kan køres væk fra stedet.
6. Ud for en stiplet gul kantlinje.